Đá Hổ Phách

Vòng tay hổ phách hạt dẹp mang lại may mắn cho người dùng FS5003-7401

7,401,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Vòng tay hổ phách hạt dẹp (tại Việt Nam). + Kích thước (độ dài hạt dẹp)

Vòng tay hổ phách đem lại niềm vui FS5001-13124

13,124,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách vân đục (tại Việt Nam)(có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x

Vòng tay hổ phách giúp tăng sự tự tin FS5001-13152

13,152,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách vân đục (tại Việt Nam)(có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x

Vòng tay hổ phách cân bằng hai bán cầu não FS5001-13412

13,412,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay hổ phách vân đục (tại Việt Nam)(có giấy kiểm định). + Kích thước (dài x